Zahájení projektu ARS REGIO CIVITAS

Projekt ARS REGIO CIVITAS  – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii připravila Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolu s Centrem pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. a GENERACÍ 89, o.s. byl zahájen 14. 8. 2012.