Startuje projekt BRAVO II

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů
 
Se začátkem měsíce března startuje na Univerzitě Pardubice další projekt zaměřený na popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů. Univerzita díky němu uspořádá pro mládež na dvě stě oblíbených vzdělávacích zážitkových akcí. Žáci základních škol, studenti středních škol i jejich pedagogové se tak na jeden rok stanou součástí univerzitního vědeckého světa.
 
Univerzita Pardubice připravila pro další období a zejména další školní a akademický rok různé typy populárně-naučných akcí, které se zaměří především na prohloubení systematické práce se studenty středních škol a jejich pedagogy. Během jediného roku pro ně připraví na dvě stě různých vzdělávacích, populárně-naučných, zážitkových akcí, během kterých se zájemci detailněji seznámí nejen s přírodními a technickými disciplínami, ale s moderní vědou a vědeckým bádáním obecně.
 
„Univerzita ve spolupráci se sedmi partnery projektu chce žákům a studentům ukázat, že studium zejména technických a přírodovědných oborů je zajímavé, umí být i zábavné a navíc jim může zajistit dobré pracovní uplatnění v jejich budoucím životě,“ vysvětluje význam projektu jeho řešitelka Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka univerzity.
 
Žáci budou moci absolvovat specializované workshopy a exkurze na pracoviště fakult Univerzity Pardubice, účastnit se přednášek a besed. Budou se moci zapsat do technických zájmových kroužků, strávit v létě jeden týden v univerzitní letní škole nebo se zapojit do badatelské činnosti.
 
Pro pedagogy je připravena řada odborných seminářů z chemie, fyziky a matematiky, technologie a dopravy, restaurování nebo elektrotechniky a informatiky. Kurzy jim mají pomoci zatraktivnit vyučovací hodiny, poradit, jak udržet pozornost studentů nebo jak vzbudit zájem o danou problematiku. Kromě toho budou mít možnost setkat se s celou řadou akademických pracovníků ze všech sedmi fakult Univerzity Pardubice a diskutovat s nimi témata, která je zajímají.
 
„Interaktivní vzdělávací zážitkové akce představují nejlepší prostředek, jak přivést mladé lidi k vědě. Ukázat jim vědu takto naživo se nám v posledních několika letech velmi osvědčilo a jsme rádi, že v nich díky novému projektu můžeme pokračovat a nadále pracovat s nadanými středoškoláky a zájemci o technické a přírodovědné obory a budovat jejich vztah k vědeckému vnímání věcí kolem nás,“ uvádí řešitelka nového projektu Ing. Valerie Wágnerová.
 
Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.
 
Projekt Brána vědě/ní otevřená II je pokračováním úspěšného dvouletého projektu BRAVO. Od března letošního roku až do června 2015 umožní rozvíjet univerzitní projektové popularizační aktivity, na něž získala univerzitní tým a projektoví partneři téměř 25 milionů korun.
 
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
odborný garant – řešitelka projektu
telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz

Leták.

Aktualizoval: Zdenka Černá (29. dubna 2014, 15:56)