Univerzita Pardubice nabízí kurzy bilanční diagnostiky

 
Poznej své možnosti a sebe sama a naplánuj si svou kariéru s pomocí bilanční diagnostiky.
 
Univerzita Pardubice pro zájemce připravila speciální kurzy, v nichž    s pomocí psychologa a metod   diagnostiky zjistí nejen své schopnosti, možnosti a příležitosti, ale i potenciál pro budoucí kariéru.
 
První kurz startuje již v pátek 26. ledna. Další je plánován na 9. února.
  
 
Co je bilanční diagnostika?
Bilanční diagnostika je speciální diagnostický a poradenský nástroj k bilanci kompetencí a profesní orientaci studenta.
S pomocí psychologa vyhodnotí osobnostní dispozice, dosažené vzdělání, osobní a pracovní vlohy, zdravotní stav a představy o profesním
růstu s ohledem na reálné možnosti pracovního uplatnění na trhu práce.
 
Bilanční diagnostika:
• moderní nástroj a odborný postup poradenské práce
• využívá komplexní diagnostické metody
• hledá a doporučuje nejvhodnější využití schopností v oboru a profesi, dovedností a motivace pro pracovní aktivity nebo další vzdělání
• nabízí poradenství prostřednictvím baterie poradenských metod (testu)
• skupinová a individuální aktivita s využitím expertní psychodiagnostiky
 
Využití bilanční diagnostiky
Studentům přináší unikátní příležitost se interaktivně, s pomocí psychologa a metod diagnostiky zorientovat ve svých
schopnostech, možnostech, příležitostech a potenciálu pro další profesní směřování nebo specializační přípravu. Dává
příležitost volit optimální profesi a budovat karieru. V rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. slouží bilanční diagnostika na podporu studentů VŠ k posílení jejich kompetencí pro kvalitní a kvalifikovaný způsob práce s žáky SŠ a ZŠ. Aby dokázali pozitivně ovlivnit zájem
žáku o TPO.
 
„Poradenství je pomoc ke svépomoci“. Orientuje studenta na takové vzdělání nebo pracovní činnost,
které jsou vzhledem k jeho schopnostem a možnostem:
1/ optimální k jeho zdravotnímu, psychickému a sociálnímu profilu
2/ pro karierové plánování a rozvoj potenciálu a profesních kompetencí
3/ ekonomicky a společensky přijatelná
Hlavním předpokladem účinného průběhu bilanční diagnostiky je pozitivní motivace studenta k osobní reflexi a růstu.
Důležitá je snaha učinit rozhodnutí o své kariérové dráze.
 
Kontakty:
Ing. arch. Iva Svobodová
Karierní centrum Univerzity Pardubice
telefon 466 036 482
e-mail: karierni@upce.cz
 
 
 
 
 
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (7. ledna 2015, 15:49)