Fakulta filozofická zahajuje cyklus přednášek o významu vzdělanosti pro technické obory

V pátek 19. září budou mít studenti gymnázia v Žamberku jedinečnou příležitost seznámit se jako první s významem vzdělanosti pro technické obory. Přímo za nimi dorazí PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., z Katedry filozofie Fakulty filozofické, který je tímto tématem provede.
 
Přednáška má studenty seznámit s vývojem západního pojmu vzdělání. Ukáže jeho zásadní zdroje a přiblíží jejich vliv na rozvoj přírodovědného a technického vzdělání. Přednáška se bude věnovat rovněž specifičnosti předmětu přírodních a technických věd a odtud vycházejících metodologických problémů. Současně připomene odlišnou povahu vzdělanosti jakožto humanitního pojmu a poukáže na jeho nezastupitelný význam pro odpovědný rozvoj vědecko-technické a přírodovědné sféry.
 
Autor v přednášce přiblíží studentům soudobé reflexe techniky a přírodních věd, otázku interdisciplinarity a etickou relevanci vědních oborů. Přednáškou současně zahájí celý cyklus podobných přednášek, které se během akademického/školního roku uskuteční na několika dalších školách v kraji.
 
Termín konání:
19. září 2014
Místo konání:
Gymnázium Žamberk
Odborný lektor:
Aleš Prázný, Ph.D.
 
Kontakt:
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.         
Katedra filosofie FF UPa
telefon: 466 036 281, 608 307 730
Aktualizoval: Zdenka Černá (10. září 2014, 16:36)