Přednáška z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 10 hodin pro středoškolské studenty a jejich učitele další přednášku z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd.
 
Přednáší Bc. Patrik Čermák, student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
 
Po přednášce bude následovat volná diskuse.
Přednáška se koná v místnosti 11026 univerzitní budovy EA v Pardubicích – Polabinách.
 
Aktuálnost sporu o universálie ve vztahu k vědeckým entitám

Středověký spor o universálie navazuje na antickou otázku po tom, jak něco obecného (např. pojem živočich) souvisí s různými hmotnými skutečnostmi (jako je člověk, křeček nebo žížala). Středověké disputace se navíc zabývaly problémem tzv. trojjedinosti Boží (Otec, Syn a Duch). V nejmodernější době se aktuálnost všech dosavadních sporů ukázala například v diskusích Einsteina s Bohrem o pojetí reality nebo v interpretaci světelné a hmotné cosi-částice (vlna, částice, vln-tice).

 
Více viz http://bravo.upce.cz nebo www.nielsbohr.webnode.cz. .

Kontakt: patrik.cermak@student.upce.cz.

Aktualizoval: Zdenka Černá (11. prosince 2014, 14:36)