Hmotnou podstatu děl je možné poodhalit na Fakultě restaurování v Litomyšli

 

V sobotu 22. listopadu pořádá Fakulta restaurování speciálně zaměřený workshop s názvem Hmotná podstata děl výtvarné kultury minulosti. Účastníci se spolu se třemi lektory ponoří do dějin umění z hlediska materiální struktury objektů a jejich stárnutí. Seznámí se nejen s restaurátorskými zásahy na konkrétním uměleckém díle, se sbírkami fakultního muzea, ale i s vybranými příklady uměleckohistorické dezinterpretace děl. Kromě toho workshop nabídne prostor na diskusi a dotazy účastníků. Workshop je určený především učitelům dějepisu a společenských věd.
        
 
Zájemci se mohou přihlásit do 14. listopadu 2014 na e-mail pavla.novakova@upce.cz.
 
Termín:             
22. listopadu 2014
13 – 17 hodin
Místo:               
Fakulta restaurování
Jiráskova 3, Litomyšl
Kontakt:           
Bc. Pavla Nováková
telefon: 466 036 590

Kurz je pořádán v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II).

Aktualizoval: Zdenka Černá (18. listopadu 2014, 11:46)