Semináře chemie pro pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií

Pro pedagogy chemie ze základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií pořádá IRER semináře chemie vedené akademickými pracovníky Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Pedagogům jsou představeny metodiky chemických pokusů, které je možné realizovat se žáky v hodinách chemie i v klasických třídách bez drahého laboratorního vybavení. Podle metodik si pedagogové všechny pokusy na místě provedou, neboť semináře probíhají v úzkém kruhu 9 osob, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi. Výukové materiály (metodiky pokusů určené pedagogům a také laboratorní listy k jednotlivým pokusům určené žákům) obdrží všichni účastníci v elektronické podobě.
 
Ve školním roce 2014/2015 realizuje Institut rozvoje evropských regionů čtyři šestihodinové semináře chemie:
 
21. listopadu 2014
ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě, Bartoňova 1005
10. prosince 2014
ZŠ Studánka, Pardubice
23. února 2015
ZŠ Habrmanova, Hradec Králové
12. března 2015
ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. 21
 
Kontakt:
Ing. Petra Sůrová
telefon 466 036 677
Aktualizoval: Zdenka Černá (28. ledna 2015, 09:06)