Semináře programování a algoritmizace pro pedagogy ZŠ a SŠ

Pedagogům ZŠ a SŠ jsou určeny semináře programování a algoritmizace, které jsou zaměřené na vizuální programování a algoritmizaci s využitím robotů. Seminář je připraven ve dvou variantách pro stavebnice Lego a Fisher a také ve dvou úrovních náročnosti pro ZŠ  a SŠ a je určen zejména pro pedagogy zabývající se volnočasovými aktivitami žáků. Semináře jsou realizovány v učebnách Fakulty elektrotechniky a informatiky, Univerzity Pardubice, lektory jsou akademičtí pracovníci. Semináře probíhají v úzkém kruhu 5 osob, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi a tím byla zajištěna maximální účinnost semináře pro každého pedagoga.
 
IRER ve školním roce 2014/15 zrealizuje čtyři šestihodinové semináře programování a algoritmizace:
 
12. prosince 2014
varianta pro stavebnice Fisher
2x březen 2015
varianta pro stavebnice Lego
květen 2015
varianta pro stavebnice Fisher
 
Kontakt:
Ing. Petra Sůrová
telefon 466 036 677
Aktualizoval: Zdenka Černá (16. ledna 2015, 09:33)