Přednáška JČMF - Fuzzy množiny a fuzzy logika

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou ve čtvrtek 18. prosince 2014 všechny zájemce na přednášku
 
Mgr. Libora Běhounka, Ph.D. a doc. RNDr. Martina Štěpničky, Ph.D.
z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity v Ostravě
 
Fuzzy množiny a fuzzy logika
motivace, teorie, aplikace
 
V přednášce budeme diskutovat motivaci pojmu fuzzy množiny, zavedeme základní pojmy pro práci s fuzzy množinami a s fuzzy logikou, a ukážeme vybrané aplikace tohoto oboru.
 
 
termín
čtvrtek 18. 12. 2014
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.
 
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (11. prosince 2014, 14:54)