Pravda, pravděpodobnost a spravedlnost

V právnické terminologii rozumíme důkazem takový prostředek, kterým lze zjistit stav věcí. Dokazování však není zdaleka vyhrazeno jen právnímu prostředí – ve skutečnosti je to jedna ze základních a zcela univerzálních složek lidského myšlení, prostupující každou oblastí života od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti.
Přednáška bude zaměřena na "vědecký důkaz" a zcela novou problematiku hodnocení jeho váhy.
  • Jak je důkaz konstruován?
  • Proč při práci s ním nemusejí být lidská intuice ani zkušenost dobrými rádci?
  • Proč lze na základě identického výsledku zkoumání jednoho spravedlivě odsoudit a jiného spravedlivě omilostnit?
  • Jak elegantně dezinterpretovat důkazy?
  • Existuje absolutní důkaz?
  • A lze dokázat či vyvrátit existenci Boha?

  

Mgr. Halina Šimková vystudovala antropologii a genetiku člověka na PřF UK; od roku 2002 působí na Kriminalistickém ústavu Praha jako kriminalistická znalkyně v oboru DNA analýzy. Přednáší forenzní genetiku na PřF UK a na Univerzitě Pardubice. Je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku. Dlouhodobě se věnuje problematice stanovení váhy vědeckého důkazu aplikací inferenční logiky.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 3. března 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Pozvánka

Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Aktualizoval: Zdenka Černá (12. února 2015, 09:22)