Konference mladých vědců „BRAVO VĚDĚ“

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje pořádá ve spolupráci s Univerzitou Pardubice konferenci mladých vědců „BRAVO VĚDĚ“, která se uskuteční dne
1. dubna 2015
v AFI paláci, Congress Center Pardubice.
 
Konference se koná v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II)“ a mapuje systematickou badatelskou činnost žáků středních i základních škol, kteří v akademickém roce 2014/15 zpracovávají pod odborným vedením mentorů výzkumný úkol na 4 fakultách Univerzity Pardubice, konkrétně na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě chemicko-technologické, Fakultě ekonomicko-správní a Fakultě zdravotnických studií.
 
 
Konference je otevřena i dalším zájemců z řad studentů, a proto své projekty představí nejen účastníci z Pardubic a okolí, ale také z ostatních měst České a Slovenské republiky. Témata jsou řazena do oblastí chemie, biologie, strojírenské technologie, fyziky, IT, robotiky a zdravotnictví. Prezentace bude probíhat formou ústní na podiu i v rámci posterové přehlídky v předsálí.
 
 
Kontakt:
Mgr. Petra Srdínková,
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
telefon: 775 779 820
 
Akce se koná v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Aktualizoval: Zdenka Černá (16. dubna 2015, 12:03)