Univerzita Pardubice nabízí žákům SŠ Systematickou badatelskou činnost

Žáci středních škol mají v letošním školním roce jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci s nejmodernějším vybavením přímo na půdě Univerzity Pardubice v rámci Systematické badatelské činnosti (SBČ). Průběh SBČ koordinuje partner projektu BRAVO II - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk) – ve spolupráci s fakultami univerzity a dalšími partnery projektu (Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice a Střední zdravotnickou školou Pardubice).
 
Žáci SŠ budou na pracoviště univerzity pravidelně docházet a pod dohledem kvalifikovaných odborných mentorů (akademických a odborných pracovníků i studentů univerzity) budou zpracovávat vybraná témata. Výsledkem jejich snažení bude odborná práce, poster a prezentace, se kterou vystoupí na závěrečné přehlídce badatelských prací organizované RRA Pk - konferenci Vědění mladým, případně na dalších festivalech a soutěžích.
 
Systematickou badatelskou činnost nabízejí čtyři fakulty:
  • Dopravní fakulta Jana Pernera,
  • Fakulta chemicko-technologická,
  • Fakulta zdravotnických studií,
  • Fakulta ekonomicko-správní, na které jsou ještě volná místa, výjimečně i pro žáky II. stupně ZŠ. Témata vyhlášená na této fakultě jsou k dispozici zde.
 
Bližší informace:
Mgr. Petra Srdínková
koordinátor Systematické badatelské činnosti žáků ZŠ/SŠ
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
telefon 466 053 914
mobil  775 779 820
Aktualizoval: Zdenka Černá (19. září 2014, 10:34)