Partner projektu SPŠCH pořádá semináře pro pedagogy ZŠ

Partner projektu SPŠCH pořádá semináře pro pedagogy ZŠ zaměřené na vzdělávání pedagogů vyučujících přírodovědné a technické předměty.
Tři typy seminářů  se uskuteční v budově SPŠCH v termínech:
 
1. setkání – 5 hod.
10. 12. 2014
2. setkání – 5 hod.
22. 1. 2015
3. setkání – 6 hod.
10. 2. 2015
4. setkání – 4 hod.
březen 2015
 
Na závěr získají pedagogové osvědčení o absolvování kurzu.
Po realizaci kurzů budou v rámci autoevaluace kurzů provedeny změny a vytvořeny inovované kurzy, které budou následně předány k akreditaci MŠMT.                                            
 
Fyzikální a chemické pokusy pro ZŠ
Pedagogové se seznámí se specifiky výuky prostřednictvím tematických laboratorních cvičení, demonstračních i žákovských pokusů, informačních technologií, se zajištěním bezpečnosti práce při cvičeních. Seminář tak přispěje k rozvoji dovednosti pedagogů potřebných pro výuku chemie a fyziky na ZŠ.
 
Lektoři:
Ing. Lukáš Havel, Mgr. Pavel Havlas, Mgr. Radek Weis
 
Osnova:
1) Úvod do experimentálních činností v rozsahu 6 hodin          
2) Vybrané experimentální činnosti 12 hodin
3) Setkání se specialisty v oboru 2 hodiny
                                                                                   
Ekologie z pohledu fyziky
Pedagogové se seznámí se specifiky výuky prostřednictvím tematických fyzikálních cvičení, demonstračních i žákovských pokusů, informačních technologií, se zajištěním bezpečnosti práce při cvičeních. Seminář přispěje k rozvoji dovednosti pedagogů potřebných pro výuku fyziky v 7. a 8. ročníku ZŠ.

Lektoři:
Mgr. Cyril Havel, Mgr. Pavel Havlas, Mgr. Radek Weis
 
Osnova :
1) Úvod do Ekofyziky a fyzikální chemie v rozsahu 6 hodin
2) Odborné exkurze 8 hodin     
3) Vybrané experimentální činnosti 4 hodiny
4) Setkání se specialisty v oboru 2 hodiny
 
Geometrická optika v praxi aneb Hrátky se světlem
Pedagogové se seznámí se specifiky výuky prostřednictvím tematických laboratorních cvičení, demonstračních i žákovských pokusů, informačních technologií, se zajištěním bezpečnosti práce při cvičeních. Seminář přispěje k rozvoji dovednosti pedagogů potřebných pro výuku fyziky na ZŠ.
 
Lektor:
Mgr. Cyril Havel

Osnova :
1) Úvod do geometrické optiky v rozsahu 6 hodin
2) Vybrané experimentální činnosti 12 hodin
3) Setkání se specialisty v oboru 2 hodiny                      
Aktualizoval: Zdenka Černá (15. ledna 2015, 15:09)