Probíhají stáže pedagogů SPŠCH na pracovištích Fakulty chemicko-technologické

V rámci  vytváření  užší  spolupráce  mezi  univerzitou a partnerem projektu připravila Fakulta chemicko-technologická jednodenní stáže pro pedagogy SPŠCH. Ti tak mají možnost absolvovat speciální program, během kterého jim akademičtí pracovníci fakulty zprostředkují nejrůznější metody práce se studenty a současně je seznámí s nejnovějšími poznatky VaV, které budou moci aplikovat do svých vyučovacích hodin chemie.
 
Vyučující SPŠCH
Předmět
Datum
Čas
Renáta Pavlatová
Laboratoře z potravinářské mikrobiologie
8.12.2014
10.12.2014
13 – 16 hod.
15 – 17 hod.
Ing. Volejníková
Instrumentální metody analytické
15.12.2014
17 – 19 hod.
Ing. Stočková
Farmakochemie
Bioorganická chemie
9.12.2014
10.12.2014
12 – 14 hod.
7 – 9  hod.
Ing. Klímová
Bezpečnost průmyslových procesů
Laboratoř z organické chemie
11.12.2014
18.12.2014
14 – 16  hod.
8 – 12 hod.
Ing. Burešová
Fyzikální chemie pro pokročilé
Aplikovaná chemická kinetika
1.12.2014
2.12.2014
14 – 16 hod.
13 – 15 hod.
Ing. Tefrová
Farmakochemie
9.12.2014
12 – 14 hod.
Ing. Šedová
Pokročilá instrumentální analýza
10.12. 2014
8:30 – 11 hod.
 
 
Aktualizoval: Zdenka Černá (15. ledna 2015, 15:55)