Workshop první pomoci na ZŠ

Workshopy pořádá partner projektu BRAVO II - Střední zdravotnická škola Pardubice.
 
Termín: 17. března a 9. dubna 2015, od 8.30 hod.
Místo:  ZŠ Polabiny I, Pardubice
 
Workshop první předlékařské pomoci poskytne žákům základní školy znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení života. Jedná se o krátkodobý kurz zaměřený na prožitek, účastníci aktivně zasahují u simulované události.
 
Kontakt:
Mgr. Bc. Martina Hartlová
zástupce ředitelky pro teoretické vyučování
Střední zdravotnická škola Pardubice
koordinátor BRAVO II
telefon 466 050 214
Aktualizoval: Zdenka Černá (14. května 2015, 09:18)