Den bezpečnosti na železnici na Dopravní fakultě Jana Pernera

Ne/Bezpečná železnice
 
Katedra technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera
ve spolupráci s Drážní inspekcí České republiky
pořádá
 
ve čtvrtek 7. května 2015
  • seminář pro žáky základních škol
  • den otevřených dveří v Dopravním sále pro širokou veřejnost
 
 
Pro žáky ZŠ (s nutností rezervace termínu) bude začátek semináře vždy v celou hodinu:
8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 s následnou exkurzí do Dopravního sálu.
 
Pro širokou veřejnost bude od 13:00 do 16:00 hodin den otevřených dveří v Dopravním sále
- s ukázkou řízení a organizace provozu na železnici,
- s prezentací činnosti Drážní inspekce.
 
Kontakt:
Ing. Ondřej Štěpán
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
telefon 466 036 460