Univerzita Pardubice pokračuje v cyklu přednášek Exempla trahunt

V dubnu a květnu pořádá Univerzita Pardubice další přednášky z cyklu besed s osobnostmi vědy EXEMPLA TRAHUNT. Tentokrát si populárně-naučnou přednášku z úst univerzitních odborníků budou moci vyslechnout žáci základních škol a gymnázií v Pardubicích nebo Semilech. Přijede za nimi Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické.
 
Termín
Téma přednášky
Škola
7. dubna
Mikrobiologie vody
ZŠ Polabiny, Prodloužená, Pardubice
10. dubna
Patogenní bakterie v potravinách
ZŠ Svítkov, Pardubice
14. května
Patogenní bakterie v potravinách
Gymnázium IO Semily
 
Kontakt:
Ing. arch. Iva Svobodová
vedoucí celouniverzitních akcí BRAVO II
telefon: 466 036 482