Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá kroužek Multimediální technologie

Kroužek je vhodný pro studenty SŠ a veřejnost se zájmem o multimediální technologie. Zájemci budou mít možnost samostatné práce s programovým vybavením Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (Adobe Audition, Autodesk Maya a dalším vybavením z oblasti počítačové grafiky a multimédií). Kurz je postaven tak, aby byl vhodný pro začátečníky. Účastníci kurzu budou seznámeni s digitálními úpravami zvuku a tvorbou ve světě 3D počítačové grafiky, vizualizací a animací. Kroužek je financován z projektu BRAVO II., pro uchazeče je zcela zdarma.
Po absolvování kurzu dostanou účastníci certifikát.
  
 
Termín konání:
od 11. března 2015 do 3. června 2015
každou středu 16:00 – 20:00 hod.
Místo konání:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Náměstí Čs. legií 565 – nová budova (3. patro), učebna PC-407
Podmínky účasti:
Vyplnění přihlášky po úvodní hodině
 
Poznámka: Kapacita je omezena počtem míst počítačové učebny pro 3D grafiku a multimédia.
 
Kontakt:
Ing. Jiří Kysela
telefon  466 037 095