Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá další projektový den

Tentokrát zástupci Fakulty elektrotechniky a informatiky vyrážejí na Střední průmyslovou školu, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Hradec Králové. Projektový den se tu uskuteční ve čtvrtek 16. dubna. Tématem bude problematika Cloud computingu a virtualizace.
 
Studenti se seznámí s principy fungování a možnostmi využívání Cloud computingu a s možnostmi jeho propojení a využívání virtualizačních nástrojů a platforem. Zjistí možnosti využívání cloud služeb s důrazem na problematiku bezpečnosti práce s touto moderní platformou. Zároveň uvidí i praktické ukázky využívání cloud služeb založených na principu IaaS a Saas pro nekomerční účely. Závěrem budou studentům představeny principy virtualizace, a to jak úplné, tak softwarové ve spojitosti s cloud computingem.
 
termín:
  16. dubna 2015
místo:
  Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové
téma:
  Cloud computing a virtualizace
 
Kontakt:
Ing. Lucie Růžičková
vedoucí akcí FEI projektu BRAVO II
telefon: 466 036 730