Přednáška z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd

Katedra filosofie ve spolupráci se studenty Universitas pořádá v úterý 14. dubna 2015 od 15 hodin další přednášku z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd.
 
Existuje objektivní realita?
aneb Aktuálnost sporu o universálie ve vztahu k vědeckým entitám
 

Středověký spor o universálie navazuje na antickou otázku po tom, jak něco obecného (např. pojem živočich) souvisí s různými hmotnými skutečnostmi (jako je člověk, křeček nebo žížala). Středověké disputace se navíc zabývaly problémem tzv. trojjedinosti Boží (Otec, Syn a Duch). V nejmodernější době se aktuálnost všech dosavadních sporů ukázala například v diskusích Einsteina s Bohrem o pojetí reality nebo v interpretaci světelné a hmotné cosi-částice (vlna, částice, vln-tice).

 

 
Přednáší 
Mgr. Filip Grygar, Ph.D. z Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
a
Bc. Patrik Čermák, student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
 
Po přednášce bude následovat volná diskuse.
Přednáška se koná v místnosti  v místnosti 09005 univerzitní budovy G v Pardubicích – Polabinách

Více viz http://bravo.upce.cz nebo www.nielsbohr.webnode.cz. .

Kontakt: