Fakulta restaurování pořádá letní kurz chemie pro restaurování

Fakulta restaurování v týdnu od 18. do 22. srpna připravila pro zájemce ze středních škol speciální 5denní letní kurz chemie.
 
Desítka účastníků se seznámí s materiály památkových objektů, jako jsou kámen, nástěnná malba, omítka, papír a barevné povrchové úpravy po chemické stránce. Lektoři jim představí mechanismus jejich degradace v různých podmínkách a postup při jejich záchraně a restaurování.
Současně jim budou prezentovány vybrané poznatky současné vědy a výzkumu z oblasti chemie, které byly v uplynulých letech řešeny na fakultě a nyní jsou běžnou praxí při restaurování uměleckých děl.
Praktická část zahrnuje práci v laboratoři a je zaměřena na odzkoušení vybraných technik, materiálů a představení vybraných výsledků vědy a výzkumu z oblasti chemie. 
 
KONTAKT:
Bc. Pavla Nováková
Vedoucí fakultních akcí projektu BRAVO II
telefon: 466 036 590