Fakulta restaurování pořádá SPECIALIZOVANÉ LETNÍ ŠKOLY

Fakulta restaurování se studentům otevírá také o prázdninách. Od pondělí 4. srpna přivítá desítku studentů ve dvou specializovaných letních školách – KURZU MALBY A KRESBY a SOCHAŘSKÉM KURZU. Studenti stráví na fakultě dva týdny, během nichž se seznámí s vybranými technikami a technologiemi péče o kulturní dědictví, ale i s fakultou samotnou a jejím zázemím.
 
Letní kurz malby a kresby
Studenti si v kurzu procvičí malířské schopnosti. Seznámí se se základními pojmy barev, jejich fungováním a možnostmi použití. Z hlediska technik a materiálů se zaměří na techniku akvarelu na papíře a techniku temperové malby na papíře. Studenti dostanou úkoly na procvičení vidění forem a barev u jednoduchých předmětů (ovoce, zelenina), na modelaci objemů a prostoru barvou, spolu s akcentem na vystižení charakteru materiálů (zátiší).
Ve druhé části kurzu se budou věnovat studiu kresby. Procvičí si tři okruhy kresby – kresba základních geometrických předmětů – hranol, krychle, koule, jehlan, (studium objemu, světlo a stín, perspektiva), kresba zátiší se zaměřením na objemy v prostoru a materiálové rozlišení, a kresba sádrového odlitku hlavy (proporce, výraz, charakteristika materiálu).
 
Letní sochařský kurz
Letní sochařský kurz je zaměřen na procvičení trojrozměrného chápání předmětů. Pracovním materiálem bude hlína a sádra. V první části kurzu budou účastníci modelovat z hlíny kopie hlavy podle sádrového modelu. Ve druhé části kurzu si vymodelované hlavy zaformují do ztracené sádrové formy a z ní následně zhotoví sádrový odlitek, který si budou moci odnést. Cílem této části je praktické představení používaných restaurátorských technik a technologií a zdokonalení řemeslných dovedností. 
 
Oba kurzy jsou rozdělené do dvou bloků po pěti dnech. V průběhu konání kurzů budou účastníkům představeny nejnovější poznatky vědy a výzkumu, používané techniky a technologie v oblasti péče o kulturní dědictví, včetně implementace poznatků do praxe.
 
Reportáž z průběhu letní školy, na otázky Českého rozhlasu odpovídal doc. ak. mal. Tomáš Lahoda z Ateliéru výtvarné přípravy FR.
 
Fotogalerie z půběhu letní školy.
 
Termín kurzů: 4. – 15. 8. 2014
Místo konání kurzů: Fakulta restaurování, Litomyšl
Kontaktní osoba:
Bc. Pavla Nováková
vedoucí fakultních akcí projektu BRAVO II
telefon 466 036 590