Specializovaný workshop Fakulty restaurování

Fakulta restaurování připravila oborově zaměřený workshop, který přiveze na specializované střední školy. Workshop nabídne nejnovější poznatky z oboru restaurování, které doplní ukázky používaných restaurátorských technik v praxi. V rámci workshopu budou studenti seznámeni i s obory, které mohou na Fakultě restaurování studovat, a s dalšími studentskými aktivitami, jako jsou stáže, praxe, odborné exkurze apod.

Ve středu 10. prosince 2014 se uskuteční  workshop pod vedením MgA. Ivan Kopáčika a BcA. Jana Prokýška na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni.
 
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 navštíví Mgr. Dana Modráčková a MgA. Veronika Sochůrek dvě střední školy v Brně - Střední školu umění a designu a Vyšší odbornou škola restaurátorskou a Střední školu grafickou.
 
Kontakt:
Bc. Pavla Nováková
E-mail: Pavla.Novakova@upce.cz
tel.: 466 036 590