Laboratorní dny chemie pro žáky ZŠ

Laboratorní dny chemie připravil pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER), dceřiná společnost Univerzity Pardubice, partner projektu BRAVO II.
 
Poslední školou, kde se uskuteční dva laboratorní dny, je ZŠ Letohrad. 12. a 14. května vyjedou za dětmi odborní mentoři - akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice z Fakulty chemicko-technologické a studenti doktorandského studia této fakulty, kteří provedou žáky chemickými experimenty. Děti pracují celý den, ve skupinách po šesti až osmi žácích, aktivně se zapojují do provádění pokusů a v práci postupují samostatně podle metodických listů. Výsledky experimentů si žáci zapisují do pracovních listů.
Při badatelské činnosti si žáci vyzkouší například, jak se stříbří vánoční ozdoby, extrahují DNA ze žampionů, zviditelňují tajné písmo, pozorují hořící písmo, fluorescenci, dělí směsi, oživují magnetickou tekutinu, vytvoří si solnou lampu, píšou acylpirinem, provádějí Liebenovu haloformovou reakci, galvanické pomědění, zkoumají vlastnosti vody a dokazují přítomnost minerálů a dusičnanů pomocí dataloggerů a provádějí další z řady připravených pokusů.
 
12. a 14. května 2015
ZŠ Letohrad, Komenského 269
 
Kontakt:
Ing. Petra Sůrová
telefon 466 036 677