Diskusní večer Kavárna Universitas

Dětství a Velká válka
 
Osudy dětí, žijících v českých zemích v letech první světové války, historiky zatím příliš nezaujaly. Ve své přednášce se profesorka Lenderová zaměří na prameny k válečnému dětství, na nedostatek základních životních potřeb, který na děti doléhal.
  • Jaký měly válečné události vliv na podobu dětství?
  • Do jaké míry zvrátily dětem a dětství nakloněný vývoj probíhající v 19. století?
  • Jaký byl osud dětí bez domova a dětí internovaných?

  

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (1947) vystudovala Filozofickou fakultu UK. V současnosti působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje zejména na dějiny každodennosti 19. století, gender history 19. století a dějiny česko-francouzských kulturních vztahů 18.–19. století. Kromě odborných publikací vydala řadu knih pro veřejnost, například K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století (1999) nebo Radostné dětství? Dětství 19. století v českých zemích (s K. Rýdlem 2006). Za svůj přínos obdržela v listopadu 2014 Cenu ministra školství.

Kavárna Universitas se otevře ve středu 1. dubna 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Pozvánka

Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.