Laboratorní dny chemie pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií

Laboratorní dny chemie připravil pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER), dceřiná společnost Univerzity Pardubice, partner projektu BRAVO II.
Na každé škole proběhnou vždy dva laboratorní dny, kdy se žáci věnují celý den badatelské činnosti formou chemických experimentů.  Děti pracují ve skupinách po šesti až osmi žácích, aktivně se zapojují do provádění pokusů a v práci postupují samostatně podle metodických listů. V jejich úsilí jim pomáhají odborní mentoři - akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice z Fakulty chemicko-technologické a studenti doktorandského studia této fakulty. Výsledky experimentů si žáci zapisují do pracovních listů.
 
Laboratorní dny chemie se uskuteční postupně na těchto školách:
16. a 17 října 2014
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové
24. a 26. listopadu 2014
ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích
3. a 4. prosince 2014
ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka
leden 2015
ZŠ Heřmanův Městec, nám. Míru 1
10. a 11. března 2015
ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. 21
květen 2015
ZŠ Letohrad, Komenského 269
 
Kontakt:
Ing. Petra Sůrová
telefon 466 036 677