Laboratorní dny chemie pro žáky ZŠ v roce 2015

Laboratorní dny chemie připravil pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER), dceřiná společnost Univerzity Pardubice, partner projektu BRAVO II.
 
Na každé škole proběhnou vždy dva laboratorní dny, kdy se žáci věnují celý den badatelské činnosti formou chemických experimentů.  Děti pracují ve skupinách po šesti až osmi žácích, aktivně se zapojují do provádění pokusů a v práci postupují samostatně podle metodických listů. V jejich úsilí jim pomáhají odborní mentoři - akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice z Fakulty chemicko-technologické a studenti doktorandského studia této fakulty. Výsledky experimentů si žáci zapisují do pracovních listů.
Při badatelské činnosti si žáci vyzkouší například, jak se stříbří vánoční ozdoby, extrahují DNA ze žampionů, zviditelňují tajné písmo, pozorují hořící písmo, fluorescenci, dělí směsi, oživují magnetickou tekutinu, vytvoří si solnou lampu, píšou acylpirinem, provádějí Liebenovu haloformovou reakci, galvanické pomědění, zkoumají vlastnosti vody a dokazují přítomnost minerálů a dusičnanů pomocí dataloggerů a provádějí další z řady připravených pokusů.
 
Laboratorní dny chemie se v roce 2015 uskuteční postupně na těchto školách:
 
10. a 12. února
ZŠ Heřmanův Městec, nám. Míru 1
10. a 11. března
ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. 21
12. a 14. května
ZŠ Letohrad, Komenského 269
 
Kontakt:
Ing. Petra Sůrová
telefon 466 036 677