Seminář prezentačních dovedeností pro účastníky SBČ

Systematická badatelská činnost (SBČ) žáků základních a středních škol je pod vedením Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje realizována v akademickém roce 2014/2015 na čtyřech fakultách univerzity (Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě ekonomicko-správní, Fakultě chemicko-technologické a Fakultě zdravotnických studií). Na závěr ročního cyklu SBČ proběhne setkání a prezentace výsledků prací žáků formou jednodenní konference, která se bude konat 1.4. 2015 v Afi paláci pod názvem „Bravo vědě“. Této přehlídce předcházejí dva odborné semináře prezentačních dovedností pro účastníky přehlídky:
 
Termín:
11. března 2015
23. března 2015
Místo:
Zasedací místnost Krajského úřadu
Nám. Republiky 12, Pardubice, 1. patro
 
Program:
8:30 - 9:30
Úvod do problematiky
9:30 - 12:00
Teoretická část (práce s trémou, úspěšné představení projektu, reakce  na otázky)
13:00 - 16:00 
Praktická část (procvičení základních prezentačních technik)
 
Kontakt:
Mgr. Petra Srdínková,
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
telefon: 775 779 820