Workshop první pomoci na ZŠ

Workshop pořádá partner projektu BRAVO II - Střední zdravotnická škola Pardubice.
 
Termín:  23. – 24. června 2014 od 8 – 12 hod.
Místo:   ZŠ Benešova Pardubice
 
Workshop první předlékařské pomoci poskytne žákům základní školy znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení života. Jedná se o krátkodobý kurz zaměřený na prožitek, účastníci aktivně zasahují u simulované události.
Akce se zúčastní žáci 2. stupně základní školy.
 
Kontakt:
Mgr. Bc. Martina Hartlová
zástupce ředitelky pro teoretické vyučování
Střední zdravotnická škola Pardubice
koordinátor  BRAVO II
telefon 466 050 214