Diskusní večer Science Café 15. 10. 2013

Čeští svobodní zednáři ve XX. století
 
V říjnové přednášce se  doc. Čechurová věnuje tématice svobodného zednářství, která je v širší veřejnosti dodnes spojena s mnoha nehistorickými výmysly a představami. Z části je tomu tak proto, že se první zednáři objevili v osvícenské době, ale jejich kořeny sahají až do raného novověku, sami pak mnohdy svou existenci vztahují až ke starověku, a navíc zednářství standardně patřilo k „tajným“ společnostem. Přednáška nastíní některé klíčové momenty spojené s existencí svobodného zednářství u nás v první polovině 20. století, současně se pokusí zasadit tento fenomén do širšího společenského a politického kontextu, stejně jako o srovnání s podobnými spolky, které teprve po roce 1918 získaly plnou legalitu.
 
  • Kdo jsou svobodní zednáři a kdy se objevili?
  • Co je spojeno s jejich existencí u nás v první polovině 20. století?
  • Jak to bylo s podobnými spolky té doby?
  
 
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., historička, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v Ústavu českých dějin vykonává funkci zástupkyně ředitele a zároveň je vedoucí Semináře moderních dějin. Je autorkou stejnojmenné knihy "Čeští svobodní zednáři ve XX. století" (Libri, 2002).
 
Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 15. října od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.
 
Vstup je volný.
 
www.facebook.com/SCPardubice Pozvánka Abstrakt
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
Aktualizoval: Webmaster (25. března 2015, 12:39)