Popularizační přednáška EXEMPLA TRAHUNT tentokrát o restaurování

Restaurátorské práce v terénu i laboratoři
 
přednášející:
Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.,
Katedra chemické technologie Fakulty restaurování
termín:
30. ledna 2013
místo:
Gymnázium Svitavy
kontaktní osoba: Ing. arch. Iva Svobodová
telefon: 466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz
 
Přednáška bude ilustrovat nejzajímavější restaurátorskou problematiku, bude doplněna ukázkami restaurátorských průzkumů uměleckých děl, seznámí účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu Fakulty restaurování.
 
Cílem památkové péče, do které lze zahrnout také restaurování, je prodlužovat životnost památkových objektů a uchovávat jejich hodnoty pro další generace. Péči o památky lze považovat za velmi rozsáhlou problematiku, na které se podílí mnoho oborů včetně technologie restaurování památek. V rámci přednášky bude tento zajímavý obor blíže představen zejména na příkladech z restaurátorské praxe.

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (28. ledna 2013, 14:04)