Trvalé expozice v prostorách fakult

Fakulta chemicko-technologická
Výstava Zvětšeno, otevřená 3. března 2014, byla od března průběžně rozšiřována o další interaktivní části expozice.
Interaktivní prezentace výsledků výzkumu zaměřeného na kapalné krystaly - součásti této expozice jsou LCD monitor, svářečská kukla s automaticky zatmívaným zorníkem, inteligentní sklo, teplotní indikátory. Vyzkoušet lze přiložením dlaně na termofólii změnu barvy v závislosti na teplotě.
Návštěvníky zaujme interaktivní modelování termoelektrického Peltier-Seebeckova jevu i funkční model ultrafiltrační aparatury, která je schopná zachytit až 95% makromolekulárních a koloidních látek, nebo netradiční působivé zpracování periodické soustavy prvků s využitím architektonických prvků budovy fakulty - oboustranných pilířů – pro prezentaci jednotlivých prvků tabulky.
Expozici doplňují počítačová stanoviště. Návštěvník se může pohybovat v 3D prostředí připomínajícím zeolitovou strukturu s videoprezentacemi  o různých aspektech těchto hlinitokřemičitých minerálů. Nebo sledovat proces narůstání kapalného krystalu zachyceném na videu v reálném čase.
Část výstavy, která je umístěna v budově UNIT, reflektuje výsledky vědy a výzkumu, nové polovodičové materiály, monokrystalické a amorfní struktury a jejich potenciální či reálné aplikace při generaci elektrické či světelné energie. Polovodičové materiály jsou prezentovány prostřednictvím velkoplošných uměleckých fotografii.
 
Fakulta zdravoznických studií
Výstava tohoto typu je ojedinělým příkladem toho, jak se může výsledek vědeckovýzkumné činnosti promítnout do výtvarného umění. Výstava velkoformátových vědeckých fotografií  Zvětšeno - Zdravotnické nástroje a přístroje, otevřená od listopadu 2013, umožňuje návštěvníkům nahlédnout do makrosvěta nástrojů a přístrojů, které jsou využívány jako praktické pomůcky v moderní výuce studentů nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických studií.  Jsou zde vybrány nástroje a přístroje, se kterými se studenti setkávají v rámci moderní výuky i v rámci praktických cvičení. Celá výstava je koncipována jako hádanka, tudíž je i zábavnou formou výuky. Fakulta zdravotnických studií tak jedinečným způsobem návštěvníkům výstavy z řad studentů středních škol, odborné i laické veřejnosti přibližuje a popularizuje výuku na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Výsatava Zvětšeno pomoci  makrofotografií nástrojů, přístrojů a materiálů dokumentuje vizuálně zajímavým způsobem praktické pomůcky, modely a prototypy využívané při moderní vědecké a výzkumné činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky.  K výstavě byl připraven banner, který dává výstavě další rozměr - kvízu. Fotografická výstava tak návštěvníkům z řad žáků ZŠ a SŠ, odborné i laické veřejnosti přibližuje výuku a vědecko výzkumné zaměření na Fakultě elektrotechniky a informatiky.
 
Dopravní fakulta Jana Pernera
Trvalá expozice přibližuje v jednotlivých vitrínách historii budování Výukového a výzkumného centra VVCD,  ukázky z oblasti materiálového inženýrství, tj. lomové plochy kovových materiálů, svarové spoje, mikrostruktury a vzorky z oblasti koroze. Představuje předměty spojené s výzkumem v oboru kolejových vozidel, prezentuje činnosti laboratoře dynamického zkušebního stavu. Modely sekce Dopravního stavitelství znázorňují ukázky železničního stavitelství 18. a 19. století.  Expozice zachycuje činnosti a realizované projekty v oblasti silničních vozidel a ukazuje možnosti zapojení a využití elektrotechniky v současné praxi výuky studentů.
Aktualizoval: Zdenka Černá (2. června 2014, 15:35)