Hledá se nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytická chemie

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 5. a 6. února 2014
 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE
 
  • Soutěž je určena nejen posluchačům Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, ale všem posluchačům bakalářského a magisterského studia, kteří studují na českých vysokých školách.
  • Nad soutěží převzal svoji záštitu děkan fakulty prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
  • Odborné vedení převezme prof. Ing. Karel Ventura, CSc. z Katedry analytické chemie.
 
   
 
 
Kontakt:
doc. Ing. Martin ADAM, Ph.D.     
Katedra analytické chemie
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice
telefon: 466 037 001
Aktualizoval: Zdenka Černá (13. ledna 2014, 14:53)