Staň se na jeden den studentem Fakulty chemicko-technologické

V pátek 15. listopadu tohoto roku si studenti středních škol budou moci podlesvého zájmu vybrat libovolnou katedru/ústav z Fakulty chemicko-technologické a přihlásit se k jednodennímu studiu na jednom z uvedených pracovišť:
 
  • Katedra analytické chemie
  • Katedra biologických a biochemických věd
  • Katedra fyzikální chemie
  • Katedra obecné a anorganické chemie
  • Katedra polygrafie a fotofyziky
  • Ústav environmentálního a chemického inženýrství
  • Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 

Pro všechny tyto studenty bude připraven pestrý program – nejrůznější vzdělávací aktivity, laboratorní cvičení, ale i několik mimoškolních akcí, jako je například návštěva menzy a knihovny.

 
 
Přihlásit se může student sám nebo jej může přihlásit učitel či ředitel školy na e-mailu Iva.Ulbrichova@upce.cz. Nezapomeňte uvést kontakt, specifikovat školu a zvolené pracoviště Fakulty chemicko-technologické.
 
 
termín:
15. listopadu 2013, 9:00 hodin
místo konání:
nová budova FChT, posluchárna C1, laboratoře
kontakt:
Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
e-mail:
telefon:
466 037 514

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (4. listopadu 2013, 16:13)