Fakulta ekonomicko-správní seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy

Ve středu 9. října pořádá Fakulta ekonomicko-správní dvě přednášky určené pro posluchače z řad středoškoláků. Přednášející vyrazí za středoškoláky na Soukromou střední odbornou školu Trading Centre s.r.o. v Litomyšli, aby s místními studenty diskutovali nad aktuálními ekonomickými problémy, které se jich bezprostředně dotýkají.
Tentokrát budou mít studenti jedinečnou příležitost zjistit, jakou pozici mají na současném trhu práce, jaké jsou jejich možnosti při získávání zaměstnání a co všechno je nutné absolvovat při pracovních pohovorech. Ve druhé přednášce se dozvědí, co obnáší pozice manažera z pohledu rozhodování a přistupování k realizaci důležitých kroků. Ty budou rozebrány na konkrétních modelových situacích. Kromě toho se obou přednášejících mohou během přednášek ptát na to, co je zajímá, a diskutovat s nimi své dosavadní zkušenosti.
 
  • Přijímání zaměstnanců z hlediska absolventů středních škol
Přednášející:   Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Přednáška si dává za cíl seznámit studenty středních škol se základní problematikou řízení lidských zdrojů v organizaci zejména z hlediska přijímání nových pracovníků. V rámci přednášky budou odpřednášeny jednotlivé metody a techniky používané při pracovních pohovorech respektive při přijímacím řízení. Bude také přiblíženo, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Studentům by měla přednáška pomoci při jejich budoucím hledání zaměstnání.
 
  • Manažerské rozhodování hrou
Přednášející:      Ing. Aleš Horčička
Přednáška přibližuje průběžnou manažerskou funkci rozhodování jako nedílnou součást každodenního života každého člověka. Na konkrétním rozhodovacím problému je objasněn postup rozhodování vedoucí k (sub)optimálnímu rozhodnutí. Jsou naznačena specifika rozhodování ve vybraných modelových situacích reálného života. Pozornost je věnována především možnostem podpory manažerského rozhodování, k nimž mj. patří využití tzv. aktivních metod. Přednášku doplňuje ukázka manažerské hry na podporu rozhodování, do které se mohou aktivně zapojit všichni posluchači.
 
 
Přednášky jsou pořádány v rámci cyklu přednášek představujících nejnovější poznatky z vybrané vědní disciplíny v rámci projektu BRAVO - Brána vědě/ní otevřená (CZ.1.07/2.3.00/35.0024).   
Aktualizoval: Zdenka Černá (7. října 2013, 14:58)