Týden teorie a praxe na Fakultě ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní pořádá „Týden teorie a praxe v ekonomice“.
 
Uskuteční se v týdnu od 5. do 9. listopadu 2012 v posluchárnách a učebnách Univerzity Pardubice.
 
Během jednoho týdne se studentům představí přední úspěšní představitelé ekonomické praxe i odborníci z vysokých škol České a Slovenské republiky v odborných přednáškách nebo aktivních diskuzních vystoupeních na dohodnuté téma.
 
Cílem akce je umožnit posluchačům fakulty a široké ekonomické veřejnosti seznámení s praktickými i teoretickými přístupy, metodami a zkušenostmi, využívanými při řízení ekonomických subjektů a nastínění současných problémů a úspěchů české i světové ekonomiky.
 
  
termín: od 5. 11. 2012 (8:00 hodin) do 9. 11. 2012
místo konání: učebny a posluchárny UPa (FES, DFJP, FChT)
pořadatel:   Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES
kontaktní osoba: PaedDr. Alexandr Šenec
telefon:    466 036 559
e-mail:  alexandr.senec@upce.cz
Aktualizoval: Zuzana Paulusová (2. listopadu 2012, 11:27)