Fakulta filozofická pořádá seminář pro učitele německého jazyka

V pátek 15. listopadu 2013 od 10 hodin pořádá Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické seminář pro učitele německého jazyka. Ti se seznámí nejen s novými přístupy výuky v oboru „Německý jazyk pro hospodářskou praxi“, ale také se způsoby motivace k výuce němčiny orientované na praktické využití. 
 
Program je rozdělen do následujících třech tematických bloků:
 
  1. Jugendsprache in Deutschland (Jazyk mládeže v Německu)
Odborná lektorka: Ph.Dr. Bianca Beníšková,  Ph.D.
Cílem je podrobně seznámit účastníky semináře se specifickými výrazy jazyka mládeže v SRN jako součást sociolingvistiky. Jaké jsou důvody používání a charakteristické znaky jazyka mládeže v Německu. Na konkrétních příkladech se účastníkům předkládá možnost didaktického využití při výuce německého jazyka. Důležitou součástí semináře je diskuse o těchto návrzích a prostor pro výměnu jednotlivých zkušeností pedagogů.
 
  1. Česko-německé jídelní lístky a kuchyně ve srovnání, kontrastivní analýza
            Odborná lektorka: Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.
Národy se spojují díky jídlu a společnému stolování, které patří ke znakům míru a přátelství. To dokazují Češi a Bavoři na hranicích a ve svých zemích. Obsahem semináře bude:
  1. Regionální nabídka jídel, typická jídla a nápoje s přihlédnutím na česko-bavorské oblasti
  2. Prezentace dané země prostřednictvím tzv. „hospody“, pivními slavnostmi, ambientem, obsluhou atd.
  3. Jídelní lístek jako jazykový dokument, srovnání česko-německých jídelních lístků
  4. Interference při překladu jídel a jídelních lístků
Typická česká a bavorská „hospoda“ jako předmět zkoumání rozdílů a pospolitostí
 
  1. Česko-německé kulturní standardy ve vzájemné interakci
Odborný lektor: Ph.Dr. Jan Čapek,  Ph.D.
V semináři budou s pomocí obrazového materiálu a interaktivních úkolů představeny typické evropské stereotypy a předsudky, následně vysvětleny a definovány. Dále bude projednána problematika  protikladných německo-českých kulturních standardů, a to s vysvětlením a doložením na konkrétních příkladech. V závěru bude zdůrazněna důležitost interkulturní kompetence jako součást studia jazyků. 
 
 
Kontakt:
PhDr. Bianca Beníšková,  Ph.D.
Katedra cizích jazyků
telefon: 466 036 230
Aktualizoval: Zdenka Černá (8. listopadu 2013, 09:29)