Vernisáž II. části trvalé výstavy Fakulty restaurování

Termín zahájení výstavy: 29. 4. 2014, v 17 hodin
Místo: Piaristická kolej, Jiráskova 8, 57001 Litomyšl
 
Druhá část trvalé expozice výstavy Fakulty restaurování v Piaristické koleji volně navazuje na výstavu v prostorách hlavní budovy fakulty. Výstava si klade za cíl ukázat návštěvníkům nejen výsledky vědecko výzkumných disciplín, ale také umělecké činnosti rozvíjející výtvarný potenciál studentů Fakulty restaurování. Výtvarná tvorba studentů tvoří jedinečnou sbírku uměleckých děl, která je odrazem čtyřletého bakalářského studijního programu a navazujícího dvouletého magisterského studia na FR.
 
Výstava je koncipována tak, aby se prohlídkou celého objektu návštěvník seznámil s pestrou škálou technik a technologií představujících náplň výuky v jednotlivých katedrách a ateliérech Fakulty restaurování. Expozice výstavy přitom citlivě reflektuje historický rámec budovy, na zámeckém návrší v Litomyšli, ve které sídlí odborná pracoviště Fakulty restaurování. Tato výstava pomáhá dotvořit obraz studia na fakultě všem příchozím návštěvníkům (studentům a pedagogům SOŠ, uchazečům o studium, partnerům, zahraničním delegacím, široké laické ale i odborné veřejnosti).
 
Výstava bude přístupná veřejnosti v závislosti na představeních Smetanovy Litomyšle, konaných na Zámeckém návrší, dále po předchozí dohodě v sekretariátě děkana Fakulty restaurování.
 
11. 6. 17 – 19 hodin
14. 6. 10 – 21 hodin
15. 6. 10 – 20 hodin
18. 6. 16 – 18 hodin
20. 6. 16 – 21 hodin
21. 6. 10 – 21 hodin
22. 6. 10 – 19 hodin
23. 6. 14 – 19 hodin
25. 6. 16 – 19 hodin
26. 6. 16 – 19 hodin
27. 6. 16 – 21 hodin
28. 6. 10 – 21 hodin
29. 6. 10 – 19 hodin
30. 6. 17 – 21 hodin
01. 7. 17 – 21 hodin
02. 7. 17 – 21 hodin
03. 7. 17 – 21 hodin
04. 7. 16 – 19 hodin
05. 7. 10 – 21 hodin
06. 7. 10 – 20 hodin
 
Obě části trvalé fakultní výstavy vznikly za finanční podpory projektu BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024
 
Kontakt:
Bc. Pavla Nováková
telefon 466 036 590
Aktualizoval: Zdenka Černá (28. dubna 2014, 12:30)