Fakulta zdravotnických studií pořádá exkurzi na svá pracoviště pro žáky ZŠ a SŠ

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá v rámci projektu BRAVO své dveře a zve zájemce na exkurzi po fakultních pracovištích, odborných laboratořích a po pracovišti Multiscan, s.r.o., které se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, a. s.

Exkurze se koná ve středu 5. září od 8 hodin a je určena žákům základních škol, studentům středních škol a jejich pedagogům.

Během exkurze se návštěvníci seznámí s fakultou a na pěti stanovištích si vyzkouší různé zdravotnické modely a pomůcky, na chvíli se stanou všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, zdravotnickými záchranáři, zdravotně-sociálními pracovníky a nahlédnou do zákulisí radiologického pracoviště. Zároveň si budou moci osvěžit znalosti a dovednosti např. z oblasti první pomoci nebo zdravotní výchovy.

Aktualizoval: Webmaster (30. srpna 2012, 09:20)