GIS DAY 2012 a GEOSEMINÁŘ na Fakultě ekonomicko-správní

GIS DAY je osvětově-informační den, během kterého specialisté na geografické informační systémy seznamují veřejnost s tím, co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život.
 
Na Fakultě ekonomicko-správní proběhne GIS DAY ve středu 14. listopadu 2012 v zasedací místnosti děkanátu 5.NP (Studentská 84).
  
Během setkání zjistíte:
     - co jsou GIS
     - jak se provádí dálkový průzkum Země
     - seznámíte se s navigačními systémy
     - objevíte GIS na internetu
     - GIS na oddělení krizového řízení Pardubického kraje
     - praktická ukázka nasazení GIS
 
Vhodné pro studenty zeměpisu, cestovního ruchu, informačních technologií, managementu, marketingu, ekologie, ochrany přírody atd.
 
Zájemcům doporučujeme předem se přihlásit na e-mail: pavel.sedlak@upce.cz nebo na telefonu 466 036 071.
Vstup je volný.
 
 
Dny GIS pokračují ve čtvrtek 15. listopadu, kdy Fakulta ekonomicko-správní pořádá GEOSEMINÁŘ. Setkání je určeno především pro začínající vědce a doktorandy. Na semináři budou vítány všechny dosud nepublikované práce prezentující dílčí i konečné výsledky prací s geoinformatickou a kartografickou tématikou.
 
Příspěvky v českém jazyce v rozsahu 6 – 10 stran, naformátované podle pokynů pro časopis Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, můžete zasílat e-mailem na adresu Pavel.Sedlak@upce.cz nebo je můžete odevzdat v průběhu semináře.
  
Aktualizoval: Zuzana Paulusová (2. listopadu 2012, 11:41)