Setkání s Higgsovým bosonem

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou všechny zájemce na přednášku
 
doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK:
 
                                               Setkání s Higgsovým bosonem
 
Přednáška začne lehkým úvodem do částicové fyziky, tedy do současných představ o tom:
  • jak mikrosvět vypadá?
  • jak funguje?
  • jak to poznáváme?
Blíže bude představena:
  • Evropská laboratoř pro částicovou fyziku CERN
  • urychlovač LHC
  • a objev Higgsova bosonu
  • (a speciálně proč jsme trochu alergičtí na označení „božská částice‟)
Zmíněny budou také příležitosti pro české techniky a firmy v CERN.
    
 
 
termín
čtvrtek 16. ledna 2014
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A2 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466036014
e-mail:
 
Vstup volný.
 
 
Přednáška je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024.
Aktualizoval: Zdenka Černá (13. ledna 2014, 14:45)