Fakulta filozofická pořádá mezinárodní odbornou konferenci a konferenci studentů

Ve dnech 16. a 17. října pořádají anglisté a amerikanisté z Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické mezinárodní odbornou konferenci s názvem Location and Relocation in literature and cultural studies. Konference se koná již pojedenácté a tentokrát se její účastníci budou zabývat literárními texty a kulturními fenomény v jejich rozličných polohách.
 
Na dvoudenní konferenci jsou pozvaní anglisté a amerikanisté jak z České republiky, tak také ze zahraničí. Ke slovu se dostanou rovněž samotní studenti, jimž je v prezentování výsledků svých výzkumů věnovaná samostatná sekce. Budou mít tak možnost sdílet se svými kolegy vzájemné zkušenosti, ale také se setkají s řadou zajímavých osobností z oblasti anglické a americké literatury a kulturních studií.
 
Konference se koná v Evropském spolkovém domě a byla uspořádána ve spolupráci s Britským centrem Pardubice.
Konference je součástí aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.
 
Aktualizoval: Webmaster (12. října 2012, 07:36)