Diskusní večer Kavárna Universitas 25. 3. 2014

Tématem březnové diskusní kavárny bude Rádio Svobodná Evropa.
 
 
Přednáška přiblíží okolnosti vzniku a základní rysy vývoje československé redakce Rádia Svobodná Evropa. Kromě organizace této instituce se zaměří na recepci vysílání v Československu, na reakce režimu i obyvatelstva. Cílem je pokusit se alespoň zčásti odpovědět na nelehké otázky:
  • Jaký byl význam Rádia Svobodná Evropa pro české dějiny?
  • Co zde po něm zůstalo?
        
 
Kromě výkladu doktora Tomka se naskytne také možnost vyslechnout ukázky autentických nahrávek vysílání Rádia Svobodná Evropa nebo hlasů spolupracovníků z Československa.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. (*1965) v roce 2006 absolvoval studium historie na filozofické fakultě Univerzity Karlově v Praze. V letech 1996-2007  pracoval jako dokumentarista a později vedoucí skupiny dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Poté do roku 2008 byl krátce zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů. Od října 2008 je samostatným odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha. Odborné zaměření: poválečné československé dějiny, vztahy občanů a moci v letech 1948-1989, zahraniční rozhlasové vysílání pro Československo a Státní bezpečnost. V poslední době se věnuje i problematice druhého a třetího odboje, armádě v době normalizace a obranné politice Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Autor několika knih, desítek studií a článků.

 
Navštivte tuto kavárnu ve středu 25. března 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená - BRAVO“.
 
Vstup je volný.
 
www.facebook.com/KavarnaUniversitas Pozvánka Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (5. března 2014, 15:50)