Diskusní večer Kavárna Universitas 26. 2. 2014

Hmotnostní spektrometrie v analýze lipidů a její využití při hledání biomarkerů závažných onemocnění
 
  • Co je hmotnostní spektrometrie?
  • Co lipidomická analýza?
  • Jak je lze využít při studiu závažných onemocnění?
     
 
Obor hmotnostní spektrometrie patří mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti analytické chemie v posledních letech. Díky velké konkurenci jsou na trh uváděny nové přístroje se stále lepšími parametry včetně zcela nových instrumentálních konceptů, což se pak následně promítá do rozvoje jednotlivých oblastí analytické chemie či dalších aplikačních oblastí v biochemii, biologii či medicíně. Pokud je hmotnostní spektrometrie spojena s kapalinovou chromatografií, pak lze analyzovat velmi složité směsi (bio)organických látek jako např. v proteomické, metabolomické nebo lipidomické analýze. Lipidomická analýza se zabývá kvalitativní a kvantitativní charakterizací všech detekovatelných lipidů v daném organismu v daný čas, což lze využít např. při studiu závažných onemocnění spojených s nerovnováhou koncentrací lipidů v organismu a hledání takových lipidů jako potenciálních biomarkerů pro dané onemocnění, jako např. rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, lysozomální poruchy, apod.
 
Tématem únorového diskusního večera provede účastníky prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
 
Prof. Holčapek vystudoval analytickou chemii na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde od roku 2009 působí v pozici profesora. Zabývá se hmotnostní spektrometrií a kapalinovou chromatografií při studiu struktury organických, bioorganických a organometalických sloučenin. Je členem několika národních i mezinárodních vědeckých společností a autorem bezpočtu odborných příspěvků. Za svoji vědeckou práci obdržel několik cen a uspěl i v programu Evropské výzkumné rady.
 
Navštivte tuto kavárnu ve středu 26. února 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená - BRAVO“.
 
Vstup je volný.
 
www.facebook.com/KavarnaUniversitas Pozvánka Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (16. září 2014, 12:19)