Diskusní večer Kavárna Universitas 28. 1. 2014

Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969
 
I v novém roce pokračuje cyklus diskusních večerů Kavárna Universitas, studenti Univerzity Pardubice tentokrát pozvali PhDr. Milana Bártu, který bude s posluchači diskutovat o nadějích spojených se změnami komunistického režimu, ke kterým došlo v průběhu Pražského jara 1968.Tyto naděje byly násilně ukončeny invazí armád pěti států Varšavské smlouvy. Během následujících měsíců docházelo k postupnému odbourávání reforem a návratu ke „starým pořádkům“, které byly označovány jako „normalizace“. Tento proces nebyl jednoduchý a přímočarý.
 
PhDr. Bárta se ve své přednášce Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969 pokusí odpovědět na otázku, proč a jak došlo k tomu, že za rok následující po srpnu 1968, kdy se proti okupaci Československa postavila drtivá většina občanů včetně stranického a státního vedení, proti demonstrantům zasahovaly čs. ozbrojené složky, které si mnohdy počínaly velmi brutálně. 
 
  • Existovala možnost pokračovat v reformním programu, byť v omezené míře?
  • Měly projevy nespokojenosti a vystoupení veřejnosti, protestující proti novému vedení komunistické strany a jím uplatňované politice, naději na úspěch?
   
 
PhDr. Milan Bárta vystudoval učitelství, obor dějepis a český jazyk pro střední školy, na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, nyní působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, je vedoucím oddělení zkoumání komunistické totalitní moci. Zabývá se průběhem a potlačením Pražského jara a působení Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 - 1989.
 
Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 28. ledna od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České).
 
Vstup je volný.
 
www.facebook.com/KavarnaUniversitas Pozvánka Abstrakt
 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (9. ledna 2014, 14:21)