Staň se na jeden den studentem Fakulty chemicko-technologické

Ve čtvrtek 13. června pořádá Fakulta chemicko-technologická pro všechny zájemce o chemii akci s názvem „STAŇ SE NA JEDEN DEN STUDENTEM FAKULTY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ“.
 
 
Studenti středních škol si mohou vyzkoušet život vysokoškolského studenta nanečisto. Podle svého zájmu se přihlásí k jednodennímu studiu na libovolném pracovišti fakulty:        
  • Katedra fyzikální chemie
  • Katedra obecné a anorganické chemie
  • Katedra polygrafie a fotofyziky
  • Katedra biologických a biochemických věd
  • Ústav environmentálního a chemického inženýrství
 

Pro všechny tyto studenty bude připraven pestrý program – nejrůznější vzdělávací aktivity, laboratorní cvičení, ale i několik mimoškolních akcí, jako je například návštěva menzy a knihovny.

Začínáme ve čtvrtek 13. června 9 hodin!

 
 
 
 
termín:
13. června 2013
místo konání:
nová budova FChT, posluchárna C1, laboratoře
kontakt:
Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
telefon:
466 037 514

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (11. června 2013, 10:15)