VELETRH VĚDY na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE POŘÁDÁ VELETRH VĚDY
VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK UPROSTŘED UNIVERZITNÍHO KAMPUSU

O tom, že věda může být zábavná a není vůbec nudná, se mohou přesvědčit všichni zájemci ve středu 13. června v areálu Univerzity Pardubice. Koná se tu totiž VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK, který veřejnosti umožní nahlédnout do tajů světa vědy a techniky.

Fotogalerie z veletrhu

Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult připravily na tento den populárně-naučný program plný her, zábavy, pokusů a zajímavostí pod názvem VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK UPROSTŘED KAMPUSU. Uskuteční se ve středu 13. června od 8:00 do 16:00 hodin na tzv. akademickém náměstí před Fakultou chemicko-technologickou uprostřed univerzitního kampusu v Pardubicích, v městské části Polabiny II.

„Všichni zájemci o svět vědy a techniky budou mít možnost přesvědčit se, že přírodovědné a technické obory jako chemie, fyzika, matematika, informatika, elektrotechnika a další vědní obory a disciplíny nejsou vůbec nudné, ale naopak jsou to fascinující obory, bez nichž se současný svět neobejde. Připravili jsme 20 speciálních zážitkových stanovišť, které návštěvníkům představí nejrůznější vědecké hrátky, pokusy a hlavolamy a ukážou vědu jako zajímavou a lákavou disciplínu,“zve na vědecko-technický jarmark Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka univerzity a zároveň odborná garantka projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená, v rámci něhož je akce na Univerzitě Pardubice pořádána.

Program celého dne je velmi pestrý. Na děti i dospělé čeká mnoho zajímavostí a zábavy. Bude možné vyzkoušet si práci restaurátorů, s nimiž nahlédnou pod pokličku památek. Jak je na tom náš organismus, se dozvědí účastníci u stánku zdravotníků a záchranářů. V molekulární kuchyni si budou moci uvařit nejen alginátového hada nebo tři vejce do skla. Zjistí, co všechno umí čtečka do kapsy nebo na jakém principu pracuje bezlopatková turbína. Nebudou chybět ani pyrotechnické efekty a další odhalování tajemství fyzikálně-chemických jevů a záhad, např. i to, jak vodník Kebule ze známého večerníčku vařil mlhu.

Dopravní fakulta Jana Pernera navíc otevře svůj dopravní sál, kde návštěvníci zhlédnou nejrůznější modely železnic, seznámí se s tančícím autíčkem nebo se dozvědí, zda opravdu hrozí energetická krize. Kromě toho čeká na účastníky řada kvízů, hádanek a tvůrčích dílen.

V posluchárně dopravní fakulty budovy DB ve Studentské ulici proběhne od 10 hodin i populárně-naučné představení Úžasného Divadla Fyziky ÚDiF, které zavede posluchače do tajů světa fyziky a poodhalí skryté krásy a překvapení věcí, které nás obklopují.

„Jde nám o to ukázat žákům a studentům nový pohled na řadu vědních disciplín, případně vzbudit u nich i zájem o jejich studium. Ukázat jim, že tyto obory jsou stejně potřebné jako jiné a navíc, že nám pomáhají poznávat a pochopit svět kolem nás a jeho podstatu,“ doplňuje za organizátory vědecko-technického jarmarku Ing. arch. Iva Svobodová.

Vědecko-technický jarmark pořádá Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj. Univerzita tím zahajuje také sérii několika desítek akcí, které budou v následujících dvou letech zaměřeny na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult, a to v rámci řešení projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.

„Projekt BRAVO nám pomůže vytvořit systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž netradičními odbornými formami naplňujeme i tzv. „třetí roli“ univerzit a společenskou potřebnost přibližovat výsledky vědecko-výzkumné činnosti našich pracovišť více veřejnosti a zejména mládeži,“ zdůrazňuje odborná garantka projektu Ing. Valerie Wágnerová a dodává:

„Komplex několika desítek plánovaných akcí propojených v čase a napříč fakultami a vědními disciplínami se soustřeďuje zejména na:
- systematickou podporu zájmu zejména dětí a mládeže o různé vědní obory,
- organizaci škály nových populárně-naučných akcí komunikujících výsledky vědy a výzkumu,
- systematickou práci s talentovanými jedinci a rozvíjení jejich zájmu o nové poznatky ve vědě a výzkumu,
- podporu pedagogů na všech stupních vzdělávání při práci s žáky a studenty
a na další cílené vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity v oblasti popularizace a komunikace vědecko-výzkumných činností.“

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na jeho dvouletou realizaci získal univerzitní tým téměř 50 milionů korun.

Bližší informace k pořádané akci:
Ing. arch. Iva Svobodová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
koordinátorka akce v rámci projektu BRAVO
telefon 466 036 482

 

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
Aktualizoval: Webmaster (30. srpna 2012, 09:20)