Diskusní večer Science Café 29. 1. 2013

Lednové Science Café se bude věnovat tématu Tlakové membránové procesy

Tlakové membránové procesy jsou metodou vhodnou pro čištění nebo dělení jak homogenních kapalných směsí, tak i pro separaci vícefázových disperzních systémů. Průmyslové uplatnění nacházejí membránové separace až v několika posledních desítkách let. To však neznamená, že se jedná o metodu zcela novou. Vždyť, například, většina dělicích procesů v živé přírodě probíhá prostřednictvím buněčných membrán. Základním problémem, který bránil, a částečně ještě brání, širšímu průmyslovému využití membránových separací je jednak nedostatek syntetických membrán odpovídajících vlastností a jednak inženýrské zvládnutí procesu tak, aby bylo minimalizováno zanášení membrán. Teprve průmyslová výroba nehomogenních a kompozitních membrán, které jsou dostatečně mechanicky odolné, propustné a mají vysokou selektivitu, společně s rozvojem tzv. metod intenzifikace umožňuje nebývalý rozvoj těchto procesů. Co jsou to membrány? Jaké faktory ovlivňují výkonnost tlakových membránových procesů? Kde se s nimi můžeme setkat?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. je absolventem VŠCHT v Pardubicích v oboru Technologie výroby a zpracování polymerů, dnes je na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice vedoucím Ústavu environmentálního a chemického inženýrství. Je členem např. České společnosti chemického inženýrství, České membránové platformy, ale také zahraničních – např. Evropské membránové společnosti.

Jubilejní vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 29. ledna od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.Vstup je volný.

Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.