CERN: náhled do mikrosvěta

CERN: náhled do mikrosvěta
aneb
CO je za Standardním modelem pro částicovou fyziku a Experiment Large Hardon Collider
 
 
2. května 2013 od 14:00 hodin v posluchárně H2
v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice,
na náměstí Čs. legií 565
 
 
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Ústav částicové a jaderné fyziky Matematické a fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 
 
termín:
2.5.2013 14:00
místo konání:
posluchárna H2
pořadatel:
FEI
kontaktní osoba:
Renata Kubizňáková