Dopravní fakulta Jana Pernera se věnuje studentům ve středoškolské odborné činnosti

Také v tomto školním roce se Dopravní fakulta Jana Pernera – Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů – bude věnovat desítce studentů, kteří pod vedením jejích akademických pracovníků zpracují témata pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Od čtvrtka 14. listopadu tak bude na fakultě zahájen již druhý cyklus této aktivity.
Praktická činnost bude probíhat ve 14denních cyklech. Vždy jeden den v týdnu přijde jedna skupina na DFJP, kde bude plnit pod vedením pracovníků zadané úkoly v rámci své řešené problematiky. Během následujícího období budou samostatně zpracovávat poznatky, případně po e-mailu konzultovat s pracovníky DFJP možnosti dalšího postupu. Na přelomu roku 2013/2014 se uskuteční soutěž, v níž studenti vystoupí se svým řešením, a nejlepší téma bude rozpracováno do podoby SOČ. Všichni studenti zpracují svá vyřešená témata také ve formě posterů.
 
Témata pro studentské práce:
1) Srovnání měření drsnosti povrchu kontaktním způsobem drsnoměrem a opticky (mikroskop)
2) Možnosti elektronové mikroskopie nevodivých vzorků – výroba speciálních držáků vzorků usnadňujících odvod elektrického náboje
3) Možnost zvýšení houževnatosti součástí navařováním houževnatých materiálů
4) Sonda pro měření termoelektrického napětí na povrchově deformovaných materiálech – možnost určení stupně deformace
5) Posouzení změny mechanických vlastností svarem opravovaných svařovaných součástí
6) Sestavení a oživení potenciostatu, měření korozních potenciálů
7) Elektrolytické leštění a leptání metalografických vzorků
8) Předúprava povrchu pro lepení plastů nekonvenční metody
 
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů DFJP
telefon: 466 036 574, 466 037 306